dnes je 16.6.2024

Input:

Povinnost poplatníka podat daňové přiznání

20.4.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

9.11 Povinnost poplatníka podat daňové přiznání

Ing. Marcela Srněnská

Poplatník, který je povinen podat daňové přiznání

Daňové přiznání je povinen podat v souladu s § 38g ZDP každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 50 000 Kč (do konce roku 2022 15 000 Kč), pokud se nejedná:

  • o příjmy od daně osvobozené nebo

  • o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby.

Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 50 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu, tj. poplatník s příjmy z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 nebo poplatník s příjmy z pronájmu podle § 9 ZDP.

Dále je povinen podat daňové přiznání poplatník – nerezident, který uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) ZDP [za rok 2023 i podle písm. g) – při uplatnění slevy za umístění dítěte] nebo daňové zvýhodnění anebo nezdanitelnou část základu daně.

Daňové přiznání je povinen podat také poplatník, kterému byly vyplaceny, nebo jiným způsobem obdržel příjmy ze závislé činnosti za uplynulá léta, které se nepovažovaly za jeho příjmy ve zdaňovacím období, kdy byly plátcem zúčtovány v jeho prospěch (tzv. dlužnou mzdu).

Dále je daňové přiznání povinen podat poplatník s příjmy ze závislé činnosti, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu bezúplatných plnění (darů) poskytnutých do zahraničí za podmínek uvedených v § 15 odst. 1 ZDP. Hodnotu těchto darů je možno uplatnit jen v daňovém přiznání a nikoliv v rámci ročního zúčtování.

Podle § 38g odst. 4 ZDP je povinen podat daňové přiznání také poplatník, jehož plátce oznámil dlužnou částku na dani vzniklou zaviněním poplatníka správci daně a předal doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu podle § 38i odst. 5 písm. b) ZDP.

Daňové přiznání je povinen podat poplatník, kterému v rámci navrácení daňové podpory produktu spoření na stáří vznikl příjem ze závislé činnosti.

Poplatník, který není povinen podat daňové přiznání

Podle § 38g odst. 2 daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti podle § 6

Nahrávám...
Nahrávám...