dnes je 16.6.2024

Input:

§ 131 ZNP - Přestupky zaměstnavatelů

29.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2.4.5.131
§ 131 ZNP – Přestupky zaměstnavatelů

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

  • § 65 odst. 1 – povinnosti zaměstnavatelů

  • § 93 až 98 – povinnosti zaměstnavatelů

  • § 129 přestupky zaměstnanců

  • § 137 – přestupky právních nástupců zaměstnavatelů

  • § 142 – zvláštní ustanovení o přestupcích

 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)


Komentář
Komentář

Zaměstnavatelé se při porušení nebo nesplnění vyjmenovaných povinností dopouštějí

Nahrávám...
Nahrávám...