dnes je 1.3.2024

Povinnosti zaměstnavatele při neplatném rozvázání pracovního poměruGarance

25.1.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2012 došlo k obnovení moderačního práva soudu. Obnovilo se dřívější právo zaměstnavatele při neplatném rozvázání pracovního poměru v případě, kdy přesahuje celková doba, za kterou by měla zaměstnanci příslušet náhrada mzdy nebo platu, dobu 6 měsíců.…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Povinnosti při ukončení pracovněprávního vztahuGarance

5.12.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní poměr musí být ukončen v souladu se zákoníkem práce v předepsané formě.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Dohoda o rozvázání pracovního poměruGarance

4.10.2023, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úpravu dohody o rozvázání pracovního poměru obsahuje § 49 ZP.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Zrušení pracovního poměru ve zkušební doběGarance

4.10.2023, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve zkušební době může zrušit pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Je třeba, aby je provedli písemnou formou, jinak se k němu nepřihlíží, a to kterýkoliv den zkušební doby. Pokud by byl jako den zrušení…

VýpověďGarance

4.10.2023, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Opatření zaměstnavatele při porušení povinností zaměstnanceGarance

24.1.2023, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Příslušný vedoucí zaměstnanec je povinen zabezpečovat dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů. Jestliže je zaměstnanec poruší, učiní vedoucí zaměstnanec potřebná…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Neomluvená absence zaměstnance a důsledky pro zpracování mzdové agendyArchiv

13.1.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Okamžité zrušení pracovního poměruGarance

4.1.2023, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukončení pracovního poměru dohodou a nástup na nemocenskouGarance

15.7.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukončení pracovního poměru dohodou a dočasná pracovní neschopnostGarance

22.6.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměruGarance

1.4.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Odstupné a zdravotní pojištěníArchiv

10.12.2021, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odvolání vedoucího zaměstnance z pracovního místa a vzdání se tohoto místaGarance

26.11.2020, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

U kterých vedoucích zaměstnanců organizačních složek státu, jejich organizačních útvarů, státních fondů a příspěvkových organizací se zakládá pracovní poměr jmenováním, je vysvětleno  v . Jmenování provádějí ti, kteří jsou k tomu příslušní (§ 33 odst. 4 ZP).…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Potvrzení o zaměstnání a pracovní posudekGarance

19.11.2020, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Potvrzení o zaměstnání je povinen vydat zaměstnavatel zaměstnanci vždy při skončení pracovního poměru a právního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti. Při skončení právního vztahu vzniklého na základě dohody o provedení práce musí být potvrzení o…

Neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a jeho důsledkyArchiv

15.8.2016, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sjednání druhu práce a jeho specifikaceArchiv

20.1.2016, JUDr. František Muška, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstupné a vyměřovací základ pro pojistné na veřejnoprávní pojištěníArchiv

18.7.2014, JUDr. Ing. Dana Trezziová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zahrnovat či nezahrnovat odstupné do vyměřovacího základu pro pojistné na veřejnoprávní pojištění? Toť otázka, na kterou odpoví následující příspěvek.

Skončení pracovního poměruGarance

15.7.2014, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní poměr může skončit výlučně způsoby uvedenými v zákoníku práce (§ 48 ZP). Tento zákonem stanovený výčet nelze jakkoliv měnit, tj. není možné, aby si zaměstnavatel se zaměstnancem dohodli jiný způsob skončení, ani nelze některý z uvedených způsobů…

Účast odborové organizace při rozvázání pracovního poměruGarance

15.10.2010, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odborová organizace se účastní na rozvázání pracovního poměru zaměstnavatele ve dvou formách. Nejdůležitější je spolurozhodování při rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo okamžitým zrušením, jestliže jde o člena orgánu odborové organizace,…

Neplatnost rozvázání pracovního poměru a nároky z toho vyplývajícíGarance

2.8.2006, JUDr. Josef Hochman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. Nebyla-li podána…

Nahrávám...
Nahrávám...