dnes je 23.9.2023

Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíceGarance

3.3.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Povinnosti při trvání pracovněprávního vztahu a na konci kalendářního měsíceGarance

1.2.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všechny změny, které nastávají za trvání pracovněprávního vztahu, je nutné provádět předepsanou formou, zpravidla písemně, s uvedením data jejich účinnosti.

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021

Povinnosti zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazíchGarance

25.1.2023, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování základních zásad pracovněprávních vztahů promítajících se do jednání zaměstnavatele od vzniku pracovního poměru nebo vztahu založeného dohodou o práci konané…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Opatření zaměstnavatele při porušení povinností zaměstnanceGarance

24.1.2023, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Příslušný vedoucí zaměstnanec je povinen zabezpečovat dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů. Jestliže je zaměstnanec poruší, učiní vedoucí zaměstnanec potřebná…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Možnosti zajišťování stravování zaměstnanců při práci z domovaGarance

15.8.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti zaměstnavatele související se zaměstnáváním osob se zdravotním postiženímGarance

27.1.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vůči osobám se zdravotním postižením mají zaměstnavatelé několik povinností. A protože důležitý je v tomto kontextu termín 15. února, který se blíží, připomeňme si…

Karanténa z hlediska pracovněprávního vztahuGarance

13.3.2020, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

V situaci, kdy se z původního ohniska nákazy v Číně šíří do celé řady dalších zemí světa, včetně evropských států, epidemie vysoce infekčního onemocnění vyvolaného koronavirem, je logické, že pojem „karanténa” je aktuálně stále častěji skloňován v různých…

Osobní spis zaměstnanceGarance

8.1.2019, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při přijetí nového zaměstnance je potřeba uzavřít pracovněprávní vztah – zpravidla pracovní poměr. Před vyhotovením pracovní smlouvy je nutné shromáždit příslušné osobní doklady budoucího zaměstnance (potvrzení o zaměstnání – zápočtový list, osobní dotazník,…

Povinnosti při vzniku pracovního poměruGarance

8.1.2019, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti při přijetí nového zaměstnanceGarance

18.5.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Pracovní poměrGarance

12.1.2018, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní právoArchiv

2.1.2018, JUDr. Vladimír Treybal, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V této části uvádíme důležité pracovněprávní předpisy, se kterými mzdová účtárna přichází do styku s poukazem na potřebné informace pro svou práci.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměrGarance

24.2.2017, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr upravují § 74 až 77 ZP. Zaměstnavatelé zajišťují plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru a tento pracovněprávní vztah představuje také zpravidla hlavní zdroj příjmů zaměstnance. Účelem dohod o…

Agenturní zaměstnanec a dohoda o provedení práceArchiv

2.12.2016, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plnění vyplývající z konkurenční doložky a jeho pojistný a daňový režimArchiv

12.8.2016, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční postihy zaměstnancůGarance

4.4.2016, JUDr. Jaroslav Škubal, Mgr. Daniel Vejsada, Zdroj: Verlag Dashöfer

V pracovněprávních vztazích se objevují situace, kdy zaměstnavatelé postihují finančním způsobem zaměstnance za porušení jejich povinností (dle dřívější terminologie porušení pracovní kázně) nebo z důvodu špatných pracovních výsledků. V tomto článku se tak…

Přehled hlavních práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazíchArchiv

26.1.2016, JUDr. Vladimír Treybal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nedostatečná znalost práv a povinností stran zúčastněných na pracovněprávních vztazích, tedy zaměstnanců na jedné straně a zaměstnavatelů na straně druhé, vede v praxi ke sporům nebo – v horším případě – k jednáním v rozporu se zákonem. Pokud k tomu nemá…

Odborná praxe žáků středních školArchiv

12.8.2015, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odměňování a roční bonusy - nároková či nenároková složka mzdy?Garance

9.2.2015, JUDr. Jaroslav Škubal, Mgr. Daniel Vejsada, Zdroj: Verlag Dashöfer

S novým rokem přichází u mnoha zaměstnavatelů období rozhodování o vyplácení ročních odměn. Zaměříme se proto na téma ročních odměn a rozlišení, kdy je roční odměna považována za nárokovou složku mzdy, kterou je zaměstnavatel poskytnout, a kdy se jedná o…

§ 237 Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postiženímGarance

1.6.2014, JUDr. Bořivoj Šubrt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny ve výpočtu exekučních srážek ze mzdy od 1. 1. 2014Archiv

28.2.2014, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2014 dochází k podstatným změnám v provádění srážek ze mzdy. Srážky na základě dohody se budou nově řídit ustanoveními § 2045 až 2047 NOZ (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a je možné je provádět až do poloviny mzdy. Exekuční srážky se budou…

Změna místa výkonu práceGarance

19.12.2013, JUDr. Josef Hochman doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec je povinen vykonávat práci v místě, které bylo dohodnuto v pracovní smlouvě jako místo výkonu práce, a zaměstnavatel má povinnost zaměstnanci v tomto místě sjednaný druh práce přidělovat. Mimo toto místo je výkon práce možný pouze,…

Pracovní poměr na dobu určitouGarance

1.8.2013, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel sjednává se zaměstnancem pracovní poměr zpravidla na dobu neurčitou. Pokud však sjedná výslovně dobu jeho trvání, jde o pracovní poměr na dobu určitou, který končí uplynutím dohodnuté doby. Ta se nejčastěji vyjadřuje časovými údaji,…

Povinnosti zaměstnance v souvislosti s čerpáním rodičovské dovolenéArchiv

11.7.2013, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V jakém časovém předstihu by měla zaměstnankyně, která je v současné době na mateřské dovolené, oznámit zaměstnavateli, že nastoupí po mateřské dovolené do práce, nebo si bude žádat o rodičovské volno? Máme na jejím místě jiného zaměstnance a…

DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE OD 1. 1. 2012 Z POHLEDU PRACOVNĚPRÁVNÍHO, POJISTNÉHO A DAŇOVÉHOArchiv

22.2.2012, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s rozsáhlou novelou zákoníku práce dochází též k podstatným změnám u dohod o provedení práce (dále jen „DPP”). Jedná se nejen o novou povinnost vždy zaměstnanci vystavit zápočtový list, ale i o další skutečnosti, které je nutné…

Změna pracovního poměruGarance

15.11.2011, JUDr. Josef Hochman, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ke změně pracovní smlouvy dochází, jestliže se zaměstnavatel dohodne se zaměstnancem na změně sjednaných podmínek. Lze tak učinit u všech sjednaných podmínek nebo pouze u některých z nich. Při organizačních změnách zaměstnavatele může dojít…

Náležitosti pracovní smlouvyGarance

15.11.2011, JUDr. Josef Hochman, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná, ledaže smluvní strany tuto vadu dodatečně odstraní. Neplatnosti pracovní smlouvy pro nedodržení požadavku písemné formy je však možné se dovolat (podáním žaloby u soudu) jen, pokud již…

Převedení na jinou práciGarance

15.11.2011, JUDr. Josef Hochman, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Převedení na jinou práci je opatření zaměstnavatele, kterým zařazuje zaměstnance na jinou práci, než dosud vykonával. Učiní-li tak v rámci sjednaného druhu práce, nepotřebuje k tomuto postupu souhlasu převáděného zaměstnance. Patří totiž do jeho…

Konkurenční doložkaGarance

15.11.2011, JUDr. Josef Hochman, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel může se zaměstnancem (dle § 310 ZP) sjednat konkurenční doložku, v níž se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele…

Souběžný výkon funkcí z právního a daňového pohleduArchiv

15.6.2011, Dana Trezziová, JUDr. Jaroslav Škubal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba může být s podnikatelem - právnickou osobou v různých právních vztazích smluvní i nesmluvní povahy. Obecně platí, že jak právní, tak i daňové důsledky vztahu by měly pro oba účastníky odrážet skutečnou ekonomickou realitu…

Zasílání mzdy na účet zaměstnance a splatnost mzdyArchiv

16.11.2010, JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezhotovostní zasílání mzdy na bankovní účet zaměstnance je v současné době běžnou praxí řady společností. Často se však setkáváme s tím, že zaměstnavatelé berou zasílání mzdy na účet zaměstnance jako určitou samozřejmost, aniž by dodržovali…

Elektronická výplatní páskaArchiv

13.10.2008, JUDr. Jaroslav Škubal, Mgr. Matěj Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době je možné pozorovat postupně rozvíjející se trend elektronizace personální administrativy, od které si zaměstnavatelé slibují snížení nákladů a vyšší míru efektivity práce. Tento trend se bezpochyby dotýká i tzv. výplatních pásek,…

Zvýšení kvalifikace z pohledu pracovněprávního a daňovéhoArchiv

25.9.2008, JUDr. Jaroslav Jakubka, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kvalifikaci tvoří nejen teoretické znalosti, ale i praktické zkušenosti, volní vlastnosti a dovednosti zaměstnance. Způsob jejího získání nemusí spočívat jen ve studiu či účasti na kurzech. Kvalifikace zaměstnance je důležitou pracovněprávní…

Nahrávám...
Nahrávám...