dnes je 16.6.2024

Zaměstnávání osob se zdravotním postiženímGarance

1.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při výpočtu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců pro účely povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením se postupuje podle vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postiženímGarance

23.1.2024, JUDr. Monika Pastorková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP) má každý zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru. Povinný podíl činí 4 %. U zaměstnavatelů, kteří jsou agenturou práce, se do celkového počtu zaměstnanců v pracovním…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Údaje pro statistické účely a výkaznictvíGarance

24.2.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané

Povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměruGarance

1.4.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Hodnota přechodného ubytováníGarance

2.3.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V § 6 odst. 9 písm. i) ZDP je stanoven měsíční limit pro daňové osvobození nepeněžního plnění poskytnutého zaměstnavatelem zaměstnancům formou přechodného ubytování, nejde-li o ubytování při pracovní cestě, pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022

Zaměstnávání občanů EUGarance

11.12.2019, Mgr. Petra Boušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Občané členských států EU/EHP a Švýcarska, a jejich rodinní příslušníci, jakož i rodinní příslušníci občanů České republiky, kteří nejsou stáními příslušníky ČR ani jiného členského státu EU (dále jen občan EU), mají stejné právní postavení v právních vztazích…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Společně k povolení zaměstnání, k zaměstnanecké kartě i modré kartěGarance

2.12.2019, Mgr. Petra Boušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo vnitra právním předpisem stanovil seznam zemí (vyhláška č. 429/2010 Sb.), jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza, vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo trvalému pobytu i na jiném zastupitelském úřadu než ve státě,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Modrá karta EUGarance

29.11.2019, Mgr. Petra Boušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu se Směrnicí Rady 2009/50/ES byly do české legislativy transponovány podmínky pro další typ povolování zaměstnání a pobytu cizinců na území ČR za účelem výkonu vysoce kvalifikovaného zaměstnání – pro tzv. modrou kartu EU (dále též „MK…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Zaměstnanecká kartaGarance

29.11.2019, Mgr. Petra Boušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu 2011/98/EU byl v rámci české legislativy vytvořen pro zaměstnávání cizinců na území ČR nový typ jednotného dokladu nazvaný “zaměstnanecká…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání cizincůGarance

28.11.2019, Mgr. Petra Boušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé mohou hlásit volná pracovní místa a jejich charakteristiku příslušné krajské pobočce Úřadu práce, avšak v případě zájmu zaměstnávat cizince je hlášení volných pracovních míst povinné. Volným pracovním místem se rozumí takové místo, které…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Specifické případy zaměstnávání cizincůGarance

21.11.2019, Mgr. Petra Boušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výjimky z obecného režimu zákona o zaměstnanosti – ekonomická migrace a vládní projekty

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Povolení k zaměstnávání cizinceGarance

30.8.2017, Mgr. Petra Boušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

O povolení k zaměstnání může požádat cizinec, který chce být zaměstnán na území ČR a jedná se o

Vymezení základních pojmů k zaměstnávání cizincůGarance

30.8.2017, Mgr. Petra Boušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kritéria pro vstup zahraničních zaměstnanců na trh práce - obecné informaceGarance

30.8.2017, Mgr. Petra Boušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při výkonu zaměstnání cizinci na území České republiky je nutné rozlišovat několik možných forem zaměstnávání a z toho vyplývající právní úpravu:

Výkon práce cizince vysílaného zahraničním zaměstnavatelemGarance

30.8.2017, Mgr. Petra Boušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

O povolení k zaměstnání je povinen žádat i cizinec, bude-li vykonávat práci na území České republiky v pracovním vztahu k zahraničnímu zaměstnavateli, který ho k této práci vysílá na základě obchodní nebo jiné smlouvy uzavřené s tuzemskou právnickou nebo…

Dodatek ke smlouvě o výkonu funkceArchiv

19.4.2017, JUDr. Dušan Drb, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidenční stav zaměstnanců a další statistické ukazateleGarance

13.10.2009, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost organizace poskytovat potřebné statistické údaje je dána zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Příslušné zpravodajské jednotky (vybraní zaměstnavatelé) jsou do programu statistických zjišťování…

Nahrávám...
Nahrávám...