dnes je 16.6.2024

Input:

Účast na důchodovém pojištění OSVČ

14.12.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

7.5.2 Účast na důchodovém pojištění OSVČ

Ing. Marta Ženíšková

Osoby samostatně výdělečně činné se rozdělují pro účast na důchodovém pojištění, pro placení pojistného a pro placení záloh na pojistné na OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost (dále jen OSVČ hlavní) a na OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost (dále jen OSVČ vedlejší).

OSVČ hlavní je OSVČ, která nesplňuje podmínky pro zařazení mezi OSVČ vedlejší. Za OSVČ hlavní se před rokem 2014 vždy považovala OSVČ, která byla účastna nemocenského pojištění jako OSVČ, a to i v případě, že trvaly níže uvedené důvody pro zařazení mezi OSVČ vedlejší.

OSVČ vedlejší je osoba,

 1. která byla v kalendářním měsíci zároveň účastna nemocenského pojištění zaměstnanců (před rokem 2012 i jen důchodového pojištění) aspoň po část měsíce;
 2. které byl přiznán starobní důchod nebo která měla nárok na výplatu invalidního důchodu; za starobní důchod se považuje i předčasný starobní důchod;
 3. která měla nárok na rodičovský příspěvek nebo měla nárok z nemocenského pojištění zaměstnanců na PPM nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby aspoň ve stupni II až IV;
 4. která byla nezaopatřeným dítětem podle zákona o důchodovém pojištění.

V případech uvedených v bodech 1 až 4 je OSVČ vedlejší v kalendářním měsíci, v němž uvedené důvody trvaly. OSVČ se považuje za vedlejší, jestliže nejpozději do konce měsíce, který následuje po měsíci, v němž předložila Přehled, doložila, že splňuje podmínky pro zařazení mezi OSVČ vedlejší. Dokládat není třeba

 • dobu účasti na nemocenském nebo důchodovém pojištění, pokud je OSVČ vedena v registru pojištěnců u ČSSZ; to neplatí, je-li zaměstnání zaměstnáním malého rozsahu,

 • pobírání starobního nebo invalidního důchodu, je-li plátcem důchodu ČSSZ,

 • pobírání rodičovského příspěvku,

 • nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství nebo mateřství, rozhoduje-li o nároku OSSZ.

Od roku 2014 se OSVČ považuje za OSVČ vedlejší v tom kalendářní měsíci, v němž důvod pro zařazení mezi vedlejší

 • do 31. 12. 2013 trval po celou dobu výkonu samostatné činnosti v takovém měsíci,

 • od 1. 1. 2014 trval aspoň v části doby, ve které byla samostatná činnost vykonávána.

Příklad

Příklady:

1. Starobní důchod byl přiznán OSVČ v průběhu podnikání. Jestliže jí byl přiznán

 1. od 1. června, je od června OSVČ vedlejší,
 2. od 2. června, je v červnu OSVČ vedlejší (před rokem 2014 byla OSVČ hlavní),
 3. od 1. června předčasný starobní důchod, ale důchod za červen nebyl vyplacen, poněvadž v červnu pracovala a byla proto účastna nemocenského pojištění a tedy i důchodového pojištění, je v červnu OSVČ vedlejší.

2. Student vysoké školy podniká při studiu. Studium ukončil dnem 25. února

 1. z důvodu vyloučení ze studia nebo z důvodu přerušení studia. Od března je OSVČ hlavní (před rokem 2014 byl OSVČ hlavní už od února),
 2. z důvodu ukončení studia složením státní závěrečné zkoušky. Od dubna je OSVČ hlavní, pokud od 1. března není účasten nemocenského
Nahrávám...
Nahrávám...