dnes je 16.6.2024

Input:

§ 145 ZNP - Zahájení řízení

29.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2.4.5.145
§ 145 ZNP – Zahájení řízení

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

  • § 144 – účastníci řízení

  • § 147 – lhůty pro vydání rozhodnutí

  • § 153 – zkrácené řízení

  • § 156 – řízení o odstranění tvrdosti

  • § 157 – náklady řízení

  • § 162 – podání

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

  • § 44 – zahájení řízení o žádosti

  • § 45 – žádost a její náležitosti

 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich


Komentář
Komentář

V § 145 ZNP je upraveno zahájení řízení ve vyjmenovaných případech. Řízení ve věcech nemocenského pojištění se zahajuje na návrh pojištěnce, popřípadě jiné určené osoby, nebo z moci úřední; řízení o dávku nemocenského pojištění lze zahájit jen na základě žádosti pojištěnce.

V některých případech může podat návrh na zahájení řízení též zaměstnavatel pojištěnce; jedná se o tyto případy:

 • návrh podle odstavce 1 na zahájení řízení ve věcech účasti pojištěnce na nemocenském pojištění; zaměstnavatel může podat tento návrh především v případě nejasnosti nebo sporu o tom, zda jsou splněny

Nahrávám...
Nahrávám...