dnes je 24.4.2024

Input:

§ 161 Splnění oznamovací povinnosti

15.2.2013, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

2.4.6.161
§ 161 Splnění oznamovací povinnosti

JUDr. Jan Přib

Úplné znění

§ 161

Splnění oznamovací povinnosti

Za den splnění oznamovací povinnosti se považuje den, ve kterém bylo podání předáno příslušnému orgánu nemocenského pojištění, popřípadě podle § 91a též živnostenskému úřadu, nebo byla podána poštovní zásilka obsahující podání. To platí obdobně, podává-li se přihláška k účasti na pojištění nebo odhláška z účasti na pojištění, anebo má-li být jiný úkon učiněn ve lhůtě stanovené tímto zákonem.

Komentář
Komentář
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

  • § 94 – oznamovací povinnost zaměstnavatele o zaměstnancích

  • § 98 odst. 1 – sdělování údajů zaměstnavatele na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení

  • § 162 – podání

  • § 164 – počítání času

 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

  • §

Nahrávám...
Nahrávám...