dnes je 24.4.2024

Input:

§ 98 ZNP - Povinnost zaměstnavatelů poskytnout potřebnou součinnost

28.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.4.5.98
§ 98 ZNP – Povinnost zaměstnavatelů poskytnout potřebnou součinnost

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

  • § 89 – výzva k podání hlášení a předložení záznamů

  • § 90 – přezkoumávání a kontrola záznamů, hlášení a dalších dokladů

  • § 91 – oprávnění pověřených zaměstnanců nemocenského pojištění ke kontrole

  • § 131 a 136 – pokuty za nesplnění některých povinností při kontrole

 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • § 12 – výzva k podání hlášení a předložení záznamů

  • § 13 – přezkoumání a kontrola záznamů, hlášení a podkladů

 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

 • Vyhláška č. 78/2014 Sb., o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně

Nahrávám...
Nahrávám...