dnes je 24.4.2024

Input:

§ 89 Oprávnění okresní správy sociálního zabezpečení k výzvě

31.5.2009, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.4.5.89
§ 89 Oprávnění okresní správy sociálního zabezpečení k výzvě

JUDr. Jan Přib

Úplné znění

Oprávnění orgánů nemocenského pojištění

§ 89

 1. Orgány nemocenského pojištění mohou vyzvat
  1. zaměstnavatele k podání hlášení a předložení záznamů o skutečnostech rozhodných pro posouzení účasti zaměstnanců na pojištění a pro nárok na dávky, jejich výši a výplatu,

  2. pojištěnce, aby sdělil, popřípadě doložil skutečnosti rozhodné pro provádění jeho pojištění,

  3. příjemce dávky, aby osvědčil skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, její výši a výplatu,

  4. zaměstnavatele, který zaměstnává méně než 26 zaměstnanců účastných pojištění, osobu samostatně výdělečně činnou a zahraničního zaměstnance, aby se za účelem provedení kontroly plnění jejich povinností v pojištění, včetně placení pojistného na nemocenské pojištění, dostavili v určeném termínu na okresní správu sociálního zabezpečení, popřípadě na místo určené touto správou; za zaměstnavatele, který zaměstnává méně než 26 zaměstnanců účastných pojištění, se pro tyto účely považuje zaměstnavatel, který ke dni vyhotovení výzvy okresní správy sociálního zabezpečení má v registru pojištěnců evidováno méně než 26 těchto zaměstnanců,

  5. držitele poštovní licence, aby doložil skutečnosti týkající se výplaty dávek, zejména komu, kdy a v jaké výši byly

Nahrávám...
Nahrávám...