dnes je 24.4.2024

Input:

§ 153 Zkrácené řízení

14.2.2013, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.4.5.153
§ 153 Zkrácené řízení

JUDr. Jan Přib

Úplné znění

§ 153

Zkrácené řízení

 1. (1) Ve zkráceném řízení rozhoduje okresní správa sociálního zabezpečení o
  1. nároku na výplatu dávky v případech, kdy je nesporné splnění podmínek nároku na dávku a její výplatu a výše dávky,

  2. změně výše vyplácené dávky v případech, kdy je nová výše dávky nesporná,

  3. zániku nároku na výplatu dávky v případech, kdy je nesporné, že podmínky nároku na dávku již nejsou splněny,

  4. o přeplatku na nemocenském v důsledku zpětného přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,

  5. zúčtování dávky podle § 124 odst. 8 .

 2. (2) Bylo-li rozhodnuto ve zkráceném řízení, provede se toto rozhodnutí,
  1. byla-li dávka přiznána, formou její výplaty,

  2. byla-li výše dávky změněna, formou výplaty dávky v nově stanovené výši,

  3. došlo-li k zániku nároku na výplatu dávky, formou zastavení její výplaty.

 3. (3) Na zkrácené řízení se nepoužije správní řád.
 4. (4) Zahájení zkráceného řízení se účastníkům řízení neoznamuje.
 5. (5) Ve zkráceném řízení se rozhodnutí nevydává; v těchto případech obdrží pojištěnec písemné oznámení [§ 84 odst. 2 písm. c)].
 6. (6) Nesouhlasí-li pojištěnec s výsledkem zkráceného řízení, může podat okresní správě sociálního zabezpečení ve lhůtě do 30 dnů ode dne výplaty dávky nebo ode dne doručení písemného oznámení podle odstavce 5 o ukončení výplaty dávky písemnou žádost o vydání rozhodnutí o dávce, v níž uvede důvody nesouhlasu s výsledkem
Nahrávám...
Nahrávám...