dnes je 11.12.2023

Zaměstnávání studentů z pohledu zákoníku práceArchiv

7.3.2013, JUDr. Petra Sochorová, Mgr. Eva Ostruszka Klusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 112 ZP Zaručená mzdaGarance

17.1.2023, Ing. Ivan Tomší, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Osoby, za které je plátcem pojistného státArchiv

9.1.2018, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výdělek poživatele invalidního důchodu z pohledu zdravotního pojištěníArchiv

17.4.2015, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé, zaměstnanci a oznamovací povinnost ve zdravotním pojištěníGarance

26.7.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK Z POHLEDU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍArchiv

16.11.2010, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mateřská a rodičovská dovolená z pohledu zdravotního pojištěníArchiv

17.3.2017, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

„PŘÍPUSTNÉ SOUBĚHY“ KATEGORIÍ VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍArchiv

8.11.2007, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Péče o děti ve zdravotním pojištěníGarance

8.1.2013, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

ZÁSADY PAUŠALIZACE NÁHRAD CESTOVNÍCH VÝDAJŮArchiv

14.8.2008, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Význam kalendářního dne ve zdravotním pojištěníArchiv

24.2.2013, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnávání poživatelů starobních a invalidních důchodů z pohledu zákoníku práceArchiv

9.5.2013, JUDr. Petra Sochorová, Ph.D., JUDr. Petra Bohůnová, Ph.D., LL.M. Eur., Zdroj: Verlag Dashöfer

Osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP)Garance

8.2.2021, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Studentské brigády z pohledu zdravotního pojištěníArchiv

16.8.2019, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 5 ZNP - Okruh pojištěných osobGarance

19.2.2019, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Plátce pojistného - státGarance

26.1.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2021 | 2020

Uznaná doba rodičovství a zdravotní pojištěníGarance

2.9.2013, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Studium z pohledu zdravotního pojištěníGarance

23.7.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Starobní a invalidní důchodci z pohledu pracovního práva a pojištěníArchiv

21.8.2021, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minimální vyměřovací základ zaměstnanceGarance

27.1.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Lhůty ve zdravotním pojištěníGarance

11.8.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištěníArchiv

15.6.2020, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zrušení karenční doby v nemocenském pojištěníArchiv

5.6.2008, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásady paušalizace cestovních náhradGarance

10.4.2015, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nová „státní kategorie" zdravotního pojištění v příkladechArchiv

18.4.2018, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnávání starobních důchodců z pohledu zdravotního pojištěníArchiv

2.11.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Paušalizace cestovních náhrad v příkladechArchiv

6.5.2009, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 4 ZPVZP - Rozhodné obdobíArchiv

1.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Zdravotní pojištění a související právní úprava v roce 2018Archiv

9.1.2018, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pitný režim zaměstnanců z pohledu zákona o daních z příjmůGarance

13.5.2016, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejdůležitější povinnosti zaměstnavatele ve zdravotním pojištěníArchiv

16.2.2018, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bez minima ve zdravotním pojištěníGarance

26.7.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnávání uchazečů o zaměstnání v souvislostech zdravotního pojištěníArchiv

11.11.2019, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2019Archiv

7.1.2019, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 113 ZP Sjednání, stanovení nebo určení mzdyGarance

11.1.2012, Ing. Ivan Tomší, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinky ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2009Archiv

19.1.2009, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnávání uchazečů o zaměstnání z pohledu zdravotního pojištěníArchiv

13.10.2020, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...