dnes je 26.2.2021

Input:

Pravděpodobný výdělek

23.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.3 Pravděpodobný výdělek

Ing. Růžena Klímová, Ing. Olga Krchovová

Pravděpodobný výdělek se vypočte z pravděpodobné výše mzdy s přihlédnutím k nadtarifním složkám mzdy, které by zaměstnanec pravděpodobně měl. Je vhodné, aby zaměstnavatel určil postup pro výpočet pravděpodobného výdělku vnitřním předpisem nebo ho sjednal v kolektivní smlouvě. Zákoník práce stanoví 3 způsoby určení pravděpodobného výdělku.

  1. z předpokládané výše mzdy, nebo
  2. ze skutečných výdělků zaměstnanců, kteří vykonávají stejnou práci nebo práci stejné hodnoty,
  3. ze skutečně dosažené mzdy s přihlédnutím k obvyklé výši nadtarifních složek mzdy.

Ad 1. Pravděpodobný výdělek se stanoví z předpokládané mzdy, tedy ze mzdy, která byla se zaměstnancem sjednána, nebo ji zaměstnavatel určil mzdovým výměrem.

Priklad

Příklad 1

Zaměstnanec nastoupil do pracovního poměru 1. března. Od 5. 3. do 20. 3. byl v pracovní neschopnosti. Jeho tarifní mzda činí 17 000 Kč a nadtarifní složky jsou stanoveny ve výši 20 % tarifní mzdy. Pracuje ve stanovené týdenní pracovní době v rozsahu 40 hodin týdně, která je rovnoměrně rozvržena a směny jsou stanoveny v délce 8 hodin. V dubnu čerpá dovolenou. Zaměstnavatel zvolil pro výpočet pravděpodobného průměrného hodinového výdělku postup, kdy přihlíží ke stanovené mzdě a fondu pracovní doby předchozího čtvrtletí (528 hodin). Tento postup určil vnitřním předpisem.

Výpočet pravděpodobného výdělku:

Celková pravděpodobná výše mzdy = tarifní mzda + nadtarifní

Nahrávám...
Nahrávám...