dnes je 23.9.2023

Input:

Pojistné na důchodové pojištění u OSVČ

16.12.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

7.5.3.2 Pojistné na důchodové pojištění u OSVČ

Ing. Marta Ženíšková

Pojistné na důchodové pojištění činí 29,2 % z vyměřovacího základu.

Vyměřovací základ si OSVČ určuje mezi minimálním a maximálním vyměřovacím základem pro ni platným.

Minimálním vyměřovacím základem OSVČ je 50 % daňového základu. Daňovým základem je základ daně podle § 7 ZDP po úpravě podle § 5 a 23 ZDP. Ztráta se od příjmů neodečítá. Podrobnosti jsou uvedeny v § 5b ZPSZ.

Minimální vyměřovací základ

  • činí 50 % z daňového základu dosaženého v kalendářním roce, za který se Přehled podává,

  • nesmí však být nižší než "absolutní" minimální vyměřovací základ. Jeho výše je uvedena v tabulce na konci této části.

Maximální vyměřovací základ

Vyměřovací základ nesmí být od roku 2013 vyšší než 48násobek průměrné mzdy. Takto stanovený maximální vyměřovací základ platí za kalendářní rok bez ohledu na to, zda samostatná výdělečná činnost byla vykonávána ve všech 12 měsících tohoto roku nebo po kratší dobu.

Vyměřovací základy v Přehledu

Výše vyměřovacího základu za příslušný kalendářní rok se vypočte a popř. i určí v Přehledu. Rozlišuje se vyměřovací základ vypočtený, minimální a určený:

  • vypočtený – činí 50 % daňového základu,

  • minimální – je vypočtený vyměřovací základ, ale pokud by byl při podnikání po celý rok nižší než "absolutní" minimální vyměřovací základ, nebo by byl vyšší než maximální vyměřovací základ, činí minimální vyměřovací základ tuto částku,

  • určený – ten si OSVČ stanovuje ve výši mezi minimální a maximální výší vyměřovacího základu, z něho se platí pojistné na důchodové pojištění. Z určeného vyměřovacího základu se vypočítává důchod.

Roční zúčtování a splatnost pojistného

Roční zúčtování pojistného a záloh se provádí na Přehledu. Od pojistného, které OSVČ musí za kalendářní rok zaplatit z určeného vyměřovacího základu, se odečtou zálohy zaplacené za jednotlivé kalendářní měsíce kalendářního roku, za který byl Přehled podán.

Pojistné musí být uhrazeno do osmi dnů ode dne, v němž byl nebo měl být podán Přehled.

"Absolutní" minimální roční vyměřovací základ

  OSVČ hlavní  OSVČ vedlejší  
2019  98 100  39 240  
2020  104 508  41 808  
2021  106 332  42 540  
2022  116 736  46 704  
2023  120 972  48 396  

Tyto částky platí pro OSVČ podnikající v 12 měsících kalendářního roku. Za každý kalendářní měsíc, v němž nebyla samostatná výdělečná činnost vykonávána, se uvedená částka snižuje o její jednu dvanáctinu.

V tabulce jsou výše vyměřovacích základů (VZ) v roce 2022 u tří OSVČ, u nichž daňový základ činil 5 000 000 Kč,

Nahrávám...
Nahrávám...