dnes je 16.6.2024

Input:

Odpovědnost plátců daně

20.1.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

9.9 Odpovědnost plátců daně

Ing. Renata Konvičná

Opravy záloh na daň, daně a daňových bonusů

§ 38i ZDP stanoví, jakou má plátce daně odpovědnost, ať již se chyba stala z jeho viny, nebo z viny poplatníka.

Od 1. 1. 2014 došlo novelou zákona o daních z příjmů k úpravě postupu při opravě chyb vzniklých při výběru daně z příjmů ze závislé činnosti. Nový postup při opravě záloh a měsíčního daňového bonusu se použil nejdříve za měsíc leden 2014, při opravě daně a daňového bonusu nejdříve za rok 2014. Novelou ZDP k 1. 1. 2015 došlo k dalším změnám, jedná se o upřesnění lhůt a zjednodušení textu.

Přeplacená záloha a nevyplacený měsíční daňový bonus

Poplatníkovi, kterému byla sražena záloha vyšší, než je stanoveno, nebo kterému byl vyplacen měsíční daňový bonus nižší, než měl být (tzn. přeplacená záloha a nevyplacený měsíční daňový bonus), vrátí plátce vzniklý rozdíl, pokud neuplynula lhůta pro podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (dále jen "Vyúčtování") za toto zdaňovací období. O vrácenou částku na záloze nebo o doplacenou částku na měsíčním daňovém bonusu sníží plátce nejbližší odvod záloh (§ 38i odst. 1 ZDP).

Přeplacená daň a nevyplacený daňový bonus

Poplatníkovi, kterému byla sražena daň vyšší, než je stanoveno, nebo kterému byl vyplacen daňový bonus nižší, než měl být (tzn. přeplacená daň a nevyplacený daňový bonus), vrátí plátce vzniklý rozdíl, pokud neuplynuly 2 roky od konce lhůty pro podání Vyúčtování za zdaňovací období, v němž rozdíl vznikl. Plátce daně je povinen nejdříve vrátit tento rozdíl poplatníkovi a poté může podat dodatečné Vyúčtování. O tento vrácený rozdíl sníží plátce nejbližší odvod záloh. Jinak má poplatník, kterému nebylo provedeno roční zúčtování, možnost uplatnit nárok na vzniklý rozdíl v daňovém přiznání (§ 38i odst. 2 ZDP). Od roku 2014 je zde dána také možnost vrácení částky formou daňového přiznání podaného poplatníkem.

Nedoplatek na záloze a neoprávněně vyplacený měsíční daňový bonus

Poplatníkovi, kterému byla sražena záloha nižší, než je stanoveno, nebo kterému byl vyplacen měsíční daňový bonus vyšší, než měl být, může plátce srazit vzniklý rozdíl ze mzdy, pokud neuplynula lhůta

Nahrávám...
Nahrávám...