dnes je 11.12.2023

Input:

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

24.2.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2.4 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr upravují § 74 až 77 ZP. Zaměstnavatelé zajišťují plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru a tento pracovněprávní vztah představuje také zpravidla hlavní zdroj příjmů zaměstnance. Účelem dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je usnadnit zaměstnavatelům plnění jejich úkolů v případech, kdy by nebylo účelné uzavírat pracovní poměr pro menší rozsah práce, nepravidelnost jejího výkonu či její specifický charakter. V rámci pracovněprávních vztahů zakládaných dohodami je také konána závislá práce, ale právní úprava je ve srovnání s pracovním poměrem volnější (např. v případě sjednávání odměny) a ochrana zaměstnance méně intenzivní (např. v případě výpovědi).

V dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu.

Výjimky, kdy se v pracovněprávních vztazích založených dohodami nepoužije úprava pro pracovní poměr

Na práci konanou mimo pracovní poměr se vztahuje úprava pro výkon práce v pracovním poměru. Současně se však stanoví, ve kterých případech tomu tak není. Jde o převedení na jinou práci a přeložení, dočasné přidělení, odstupné upravené v ustanoveních § 67 a 68 ZP, úpravu pracovní doby a doby odpočinku (výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích), o překážky v práci na straně zaměstnance, dovolenou, skončení pracovního poměru, odměňování (s výjimkou minimální mzdy) a cestovní náhrady.

Dohoda o provedení práce

Charakteristika

V dohodě o provedení práce nesmí přesáhnout sjednaný rozsah práce 300 hodin v kalendářním roce. Do tohoto rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. Tuto dohodu lze uzavírat nejen na individuálně určený úkol (např. cizojazyčný překlad), ale též na činnost opakující se (např. úklidové práce), pokud nepřesáhne stanovený rozsah.

Příklad

Příklad:

Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem dohodu o provedení práce od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017.

Zaměstnanec může na základě této dohody odpracovat od 1. 6. do 31. 12. 2016 až 300 hodin a od 1. 1. 2017 do 31. 5. 2017 také až 300 hodin.

Forma a náležitosti dohody

Dohoda o provedení práce musí být uzavřena v písemné formě, jinak by byla neplatná. Zpravidla obsahuje sjednaný pracovní úkol, sjednanou odměnu za jeho provedení a dobu, v níž má být pracovní úkol proveden. Musí v ní být vždy uvedena doba, na kterou se dohoda uzavírá. U této dohody musí být vždy dodrženo právo zaměstnance na důležité osobní překážky v práci dle § 191–199 (pracovní neschopnost, ošetřování dítěte, mateřská a rodičovská dovolená).

Nahrávám...
Nahrávám...